תוספת ממ״ד

בראש ובראשונה מה שנדרש בחיי היום יום הוא הבטחון המירבי לאיכות חיים ושקט נפשי.

כמובן שהתמריץ לבניית ממ"ד הוא בהוספת חדר נוסף לדירה ללא תשלום היטל השבחה, ובוודאי שיפורהבטיחות והביטחון של הדיירים בעתות חירום.

לאור המצב הבטחוני במדינתנו, תקנות תכנון ובניה ותקנות בניית ממ"ד ביקשו לעודד בעלי דירות לבנות ממ"ד לדירתם. ולכן במקרים בהם נבנה הבניין לפני שנות ה 90- וללא ממ"ד ישנו בסיס לקבלת היתר בניה לממ״ד בתנאים מקלים.

על מנת לעודד בניית ממ"ד נקבעו בתקנות סטייה ניכרת כי בניית ממ"ד מחוץ לקו בניין מאושר לא תחשב סטייה ניכרת ובסמכות ועדה מקומית לתכנון ובניה לאשר את בניית הממ"ד.

כמו כן, ממ"ד איננו נכלל בשטח העיקרי לזכויות בניה, ולכן גם אם נוצלו כל אחוזי הבניה בחלקה, ניתן יהיה לבנות ממ"ד בהליך רגיל של היתר בניה.
כמו כן, המחוקק קבע כי היתר לבניית ממ"ד יאושר במסלול מקוצר בשונה מהיתרי בניה אחרים.

לעיתים כאשר אין ברירה וצריך לבנות את הממ"ד בחפירה מתחת לבניה קיימת, תוספת קומה בגין בניית ממ"ד לא תחשב סטייה ניכרת ובסמכות ועדה מקומית לאשר בקשה כזו בהליך של היתר בניה רגיל ובלי להזדקק לשינוי תב"ע.

יש לשים לב שמהנדסי הג"א לא יאשרו ממ"ד מתחת לדירה קיימת במידה וכתוצאה מכך לא יתאפשר לדיירי הקומות מעל לבנות ממ"ד תקני.
בעת בניית ממ"ד יש לשים לב כי הממ"ד שלנו יאפשר לשכנים אחרים בניית ממ"ד בעתיד במידה והם אינם מעוניינים או יכולים כרגע לבנות אותו.

חולמים על שינוי?!
תוכלו לבחור נושא,
להשאיר פרטים
וליהנות מייעוץ חינם (-:

אני מתעניין ב:
באיזה שעה נח לך לדבר?