שינוי תב״ע

תב״ע היא תוכנית בניין עיר, זהו מסמך המעניק תוקף חוקי לשימוש בקרקע בשטח נתון ולשם השבחת נכסים, שינוי ייעודים ושימושים.
להגדלת זכויות בניה נדרש שינוי תב"ע בסמכות מקומית או מחוזית.

אנו נשמח לייעץ לכם על סמך נסיוננו הרב האם דרוש לכם שינוי תב״ע, וזאת משום ששינוי תב״ע הוא הליך מורכב ולא תמיד ודאי ובדרך כלל דורש השקעת משאבים.

במידה ותעלה החלטה כי נדרש שינוי תב״ע יהיה חשוב לבנות אסטרטגיה נכונה שתאפשר להתקדם מול הרשויות ולהגיע להליך זה מוכנים במידה אופטימלית כדי לקבל את האישור, שיענה על הצרכים הספציפיים הנדרשים לפרוייקט.

כאמור, אישור תב"ע הוא הליך מורכב הדורש תיאום ודורש ידע, נסיון ומקצועיות. לצערנו, ראינו הרבה פעמים תופעות התנהלות לא נכונות של ההליך מבחינות רבות, דבר זה עלול לגרום לעיכובים מיותרים ובזבוז משאבים שלא לצורך.

• המטרה
בהמשך למה שהסברנו, נדגיש כי הגדרת מטרות והבנת האילוצים בפרויקט עוד לפני שמתחילים בהליך התב"עי חשוב להיות מוגדר היטב: האם מתכוונים לשינוי נקודתי למשל הגדלת זכויות ללא שינוי יעוד, או תוספת שימושים ללא נגיעה בזכויות הבניה או רוחבי, למשל הגדלת זכויות שינוי יעוד והרחבת שימושים, כולל הבנה, מיפוי וניתוח של כל המידע מול התכנון והרישוי לעומת הצרכים הנדרשים.

• תיאום מול הרשויות
תיאום מול הרשות הוא חשוב מאוד לביצוע, כדי להבין את השיקולים בהליך זה הם לא רק תכנוניים אלאנוגעים לתפיסה רחבה יותר של הרשות. תאומים מוקדמים ומתועדים שנעשים בשקיפות מלאה תורמים לקיצור וייעול ההליך, ולהבנת ההתמודדויות בהליך כבר בשלבים הראשונים שלו.

• התנגדויות
כל הליך תב"עי בין אם מדובר בתכנית בסמכות מקומית או מחוזית נתון להתנגדויות של כל מי שחושב שהוא יכול להפגע כתוצאה מההליך. זהו שלב משמעותי שיש לנהל בליווי עורכי דין.

חולמים על שינוי?!
תוכלו לבחור נושא,
להשאיר פרטים
וליהנות מייעוץ חינם (-:

אני מתעניין ב:
באיזה שעה נח לך לדבר?