היתרי בניה

קבלת היתרי בניה
במהלך השנים רכשנו הרבה מאוד ידע ומקצועיות וכן קשרים מקצעויים ברשויות בכל הנוגע לתהליכי קבלת היתרי בניה.
תהליכי היתרי הבניה הם תהליכים האורכים מספר חודשים בין 6-12 חודשים בדרך כלל, חשוב לנו להדגיש כי תהליכים אלה עלולים להתארך לעיתים מעל ל 12 חודשים, דבר זה תלוי בהתנהלות הרשויות ותנאים משתנים או נתונים העולים במהלך ההיתר.


תאור התהליך:

 •  תכנית מדידה
  מדידה טופוגרפית ושרטוט מפה בהתאם לתקנות המדידה החדשות ובכפוף לדרישות העירייה ותקנות הבניה
 • תכנון מקדים
  – גיבוש פרוגראמה
  – ריכוז נתונים לגבי זכויות בניה
  – בירורים ברשויות המוסמכות בנוגע לבעיות החוקיות והאחרות הקשורות בתכנון המבנה או בקבלת אישור הרשויות לתכנית הרחבה
  – הכנת תכנית אדריכלית חדשה ע"י אדריכל ומהנדס לכל המבנה והתאמתו לזכויות הבניה הקיימות והרפורמה
 •  הכנת תכניות סופיות של המבנה באישור המזמין.
 •  הכנת תכניות מחודשות להיתר בניה והגשתם לוועדה לתכנון בניה.
 •  ריכוז כל התוכניות, המסמכים והטיפול מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים הנדרשים.
 • התאמת תכניות אדריכליות מול דרישות הוועדה.
 • ריכוז וניהול מעקב מול הגורמים המוסמכים לאישור סופי של היתר הבניה.
 • ייצוג משפטי מלא בוועדות התנגדות!
 •  הכנת תכנית ברזל וקונסטרוקציה לכל דירה בהתאם לתנאי ההיתר ובחינת חלל הדירה

חולמים על שינוי?!
תוכלו לבחור נושא,
להשאיר פרטים
וליהנות מייעוץ חינם (-:

אני מתעניין ב:
באיזה שעה נח לך לדבר?